Khóa điện tử Luvit

Video chi tiết

Module cổng tự động DEA

Video chi tiết

Khóa điện tử Innoviti

Video chi tiết

Ollia Maika

Video chi tiết

Cấu hình tích hợp Maika vào hệ thống Lumi

Trước khi tích hợp loa Maika vào hệ sinh thái Lumi Life người dùng cần cài đặt ứng dụng Maika

Tải ứng dụng cho hệ điều hành iOS:

Download

Tải ứng dụng cho hệ điều hành android:

Download