liên tục cập nhật thông số về môi trường

Thiết bị đo thông số môi trường được tích hợp trong bộ sản phẩm nhà thông minh Lumi sẽ giúp bạn luôn nắm được tình trạng nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tại bất cứ căn phòng nào nhà vì chúng sẽ được cập nhật thường xuyên trên ứng dụng Lumi Life của bạn thông qua điện thoại thông minh.

liên tục cập nhật thông số về môi trường

Thiết bị đo thông số môi trường được tích hợp trong bộ sản phẩm nhà thông minh Lumi sẽ giúp bạn luôn nắm được tình trạng nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tại bất cứ căn phòng nào nhà vì chúng sẽ được cập nhật thường xuyên trên ứng dụng Lumi Life của bạn thông qua điện thoại thông minh.

liên tục cập nhật thông số về môi trường

Thiết bị đo thông số môi trường được tích hợp trong bộ sản phẩm nhà thông minh Lumi sẽ giúp bạn luôn nắm được tình trạng nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tại bất cứ căn phòng nào nhà vì chúng sẽ được cập nhật thường xuyên trên ứng dụng Lumi Life của bạn thông qua điện thoại thông minh.

chăm sóc sức khỏe cho cả nhà

Việc kiểm soát được các thông tin về môi trường sẽ giúp bạn dễ dàng chăm sóc sức khỏe cho gia đình hơn.

Ví dụ, thông báo ứng dụng Lumi Life về nhiệt độ phòng ngủ của con nhỏ hoặc ba mẹ quá lạnh, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa tăng lên nhằm bảo vệ sức khỏe của người thân.

chăm sóc sức khỏe cho cả nhà

Việc kiểm soát được các thông tin về môi trường sẽ giúp bạn dễ dàng chăm sóc sức khỏe cho gia đình hơn.

Ví dụ, thông báo ứng dụng Lumi Life về nhiệt độ phòng ngủ của con nhỏ hoặc ba mẹ quá lạnh, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa tăng lên nhằm bảo vệ sức khỏe của người thân.

chăm sóc sức khỏe cho cả nhà

Việc kiểm soát được các thông tin về môi trường sẽ giúp bạn dễ dàng chăm sóc sức khỏe cho gia đình hơn.

Ví dụ, thông báo ứng dụng Lumi Life về nhiệt độ phòng ngủ của con nhỏ hoặc ba mẹ quá lạnh, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa tăng lên nhằm bảo vệ sức khỏe của người thân.

tích hợp kịch bản tiện ích khác

Biết được các thông tin môi trường sẽ là điều kiện đầu vào để thiết lập một số kịch bản sống bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Ví dụ, bạn có thể cài đặt cho rèm cửa mở ra, đèn sáng bật lên khi thông số ánh sáng báo hiệu trời đã chuyển sang tối hoặc đóng rèm cửa khi ánh nắng bắt đầu chói chang.

tích hợp kịch bản tiện ích khác

Biết được các thông tin môi trường sẽ là điều kiện đầu vào để thiết lập một số kịch bản sống bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Ví dụ, bạn có thể cài đặt cho rèm cửa mở ra, đèn sáng bật lên khi thông số ánh sáng báo hiệu trời đã chuyển sang tối hoặc đóng rèm cửa khi ánh nắng bắt đầu chói chang.

tích hợp kịch bản tiện ích khác

Biết được các thông tin môi trường sẽ là điều kiện đầu vào để thiết lập một số kịch bản sống bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Ví dụ, bạn có thể cài đặt cho rèm cửa mở ra, đèn sáng bật lên khi thông số ánh sáng báo hiệu trời đã chuyển sang tối hoặc đóng rèm cửa khi ánh nắng bắt đầu chói chang.

bộ sản phẩm kèm theo giải pháp

Liên hệ

Cảm biến

CẢM BIẾN CỬA

Liên hệ

bộ sản phẩm kèm theo giải pháp

Liên hệ

Cảm biến

CẢM BIẾN CỬA

Liên hệ

bộ sản phẩm kèm theo giải pháp

Liên hệ

Cảm biến

CẢM BIẾN CỬA

Liên hệ

các giải pháp tdlviệt cung cấp