đóng/mở rèm cửa bằng smartphone

Hệ thống rèm cửa thông minh được kết nối vào hệ sinh thái Nhà thông minh Lumicho phép bạn điều khiển rèm cửa một cách tiện lợi:

 • Đóng/mở rèm cửa chỉ bằng những động tác chạm – nhả trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Lumi Life
 • Đặc biệt hơn, khi bạn đang ở tầng 1 vẫn có thể mở cửa rèm tầng 2, tầng 3…

đóng/mở rèm cửa bằng smartphone

Hệ thống rèm cửa thông minh được kết nối vào hệ sinh thái Nhà thông minh Lumicho phép bạn điều khiển rèm cửa một cách tiện lợi:

 • Đóng/mở rèm cửa chỉ bằng những động tác chạm – nhả trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Lumi Life
 • Đặc biệt hơn, khi bạn đang ở tầng 1 vẫn có thể mở cửa rèm tầng 2, tầng 3…

đóng/mở rèm cửa bằng smartphone

Hệ thống rèm cửa thông minh được kết nối vào hệ sinh thái Nhà thông minh Lumicho phép bạn điều khiển rèm cửa một cách tiện lợi:

 • Đóng/mở rèm cửa chỉ bằng những động tác chạm – nhả trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Lumi Life
 • Đặc biệt hơn, khi bạn đang ở tầng 1 vẫn có thể mở cửa rèm tầng 2, tầng 3…

điều khiển rèm cửa bằng giọng nói

Với việc mở cổng kết nối thành công các sản phẩm của nhà thông minh Lumi với Google Assistant, Alexa và Siri

Giờ đây người dùng có thể sử dụng giọng nói của mình để điều khiển rèm cửa theo ý muốn.

Ví dụ: mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần nói “Alexa! Close all curtains” là tất cả rèm cửa trong nhà sẽ được đóng lại, hạn chế tình trạng quên đóng rèm do sơ ý.

điều khiển rèm cửa bằng giọng nói

Với việc mở cổng kết nối thành công các sản phẩm của nhà thông minh Lumi với Google Assistant, Alexa và Siri

Giờ đây người dùng có thể sử dụng giọng nói của mình để điều khiển rèm cửa theo ý muốn.

Ví dụ: mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần nói “Alexa! Close all curtains” là tất cả rèm cửa trong nhà sẽ được đóng lại, hạn chế tình trạng quên đóng rèm do sơ ý.

điều khiển rèm cửa bằng giọng nói

Với việc mở cổng kết nối thành công các sản phẩm của nhà thông minh Lumi với Google Assistant, Alexa và Siri

Giờ đây người dùng có thể sử dụng giọng nói của mình để điều khiển rèm cửa theo ý muốn.

Ví dụ: mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần nói “Alexa! Close all curtains” là tất cả rèm cửa trong nhà sẽ được đóng lại, hạn chế tình trạng quên đóng rèm do sơ ý.

hẹn giờ đóng/mở rèm cửa

Ngoài việc dùng Smartphone hay giọng nói để điều khiển rèm cửa, chủ nhà còn có thể cài đặt thời gian đóng/ mở rèm cửa vào những thời gian nhất định trong ngày:

 • Vào lúc 6:30, toàn bộ rèm cửa đều được mở để đánh thức cả nhà
 • Vào lúc 22:30, tất cả rèm cửa đóng lại

hẹn giờ đóng/mở rèm cửa

Ngoài việc dùng Smartphone hay giọng nói để điều khiển rèm cửa, chủ nhà còn có thể cài đặt thời gian đóng/ mở rèm cửa vào những thời gian nhất định trong ngày:

 • Vào lúc 6:30, toàn bộ rèm cửa đều được mở để đánh thức cả nhà
 • Vào lúc 22:30, tất cả rèm cửa đóng lại

hẹn giờ đóng/mở rèm cửa

Ngoài việc dùng Smartphone hay giọng nói để điều khiển rèm cửa, chủ nhà còn có thể cài đặt thời gian đóng/ mở rèm cửa vào những thời gian nhất định trong ngày:

 • Vào lúc 6:30, toàn bộ rèm cửa đều được mở để đánh thức cả nhà
 • Vào lúc 22:30, tất cả rèm cửa đóng lại

tích hợp vào kịch bản sống tiện ích

Với việc lắp đặt rèm cửa tự động cùng các giải pháp thông minh khác, chủ nhà có thể tạo ra nhiều kịch bản khác nhau nhằm điều khiển nhiều thiết bị thông minh hoạt động cùng một thời điểm, tạo ra không gian phù hợp cho từng nhịp sống.

Ví dụ: kích hoạt kịch bản “Đi ngủ”: toàn bộ rèm cửa sẽ tự động đóng lại, đèn phòng sẽ giảm dần độ sáng đến lúc tắt hẳn, hệ thống âm thanh phát những bản nhạc nhẹ nhàng đưa chủ nhà đi vào giấc ngủ.

tích hợp vào kịch bản sống tiện ích

Với việc lắp đặt rèm cửa tự động cùng các giải pháp thông minh khác, chủ nhà có thể tạo ra nhiều kịch bản khác nhau nhằm điều khiển nhiều thiết bị thông minh hoạt động cùng một thời điểm, tạo ra không gian phù hợp cho từng nhịp sống.

Ví dụ: kích hoạt kịch bản “Đi ngủ”: toàn bộ rèm cửa sẽ tự động đóng lại, đèn phòng sẽ giảm dần độ sáng đến lúc tắt hẳn, hệ thống âm thanh phát những bản nhạc nhẹ nhàng đưa chủ nhà đi vào giấc ngủ.

tích hợp vào kịch bản sống tiện ích

Với việc lắp đặt rèm cửa tự động cùng các giải pháp thông minh khác, chủ nhà có thể tạo ra nhiều kịch bản khác nhau nhằm điều khiển nhiều thiết bị thông minh hoạt động cùng một thời điểm, tạo ra không gian phù hợp cho từng nhịp sống.

Ví dụ: kích hoạt kịch bản “Đi ngủ”: toàn bộ rèm cửa sẽ tự động đóng lại, đèn phòng sẽ giảm dần độ sáng đến lúc tắt hẳn, hệ thống âm thanh phát những bản nhạc nhẹ nhàng đưa chủ nhà đi vào giấc ngủ.

bộ sản phẩm kèm theo giải pháp

Liên hệ

Thiết bị nhà thông minh

Động cơ rèm thông minh

Liên hệ
Liên hệ

các giải pháp tdlviệt cung cấp

các giải pháp tdlviệt cung cấp

các giải pháp tdlviệt cung cấp